Priporočila ob pojavu visoko patogenega virusa aviarne influence v Sloveniji

04.01.2022

Obveščamo vas, da je na območju Slovenije pri domači perutnini, v zadnjem tednu pa tudi pri prostoživečih pticah, potrjena prisotnost visoko patogenega virusa aviarne influence, ki se v nekaterih državah članicah Evropske unije občasno pojavlja že vse od oktobra 2020. Bolezen, znana tudi kot ptičja gripa, je izredno nalezljiva in lahko prizadene vse vrste ptic. Prenaša se s stiki med zdravimi in obolelimi živalmi, njihovimi izločki in okuženimi proizvodi, kot so na primer jajca in meso, ki niso predhodno termično obdelani. Širjenje virusa poteka tudi z okuženo krmo, vodo in nastiljem, prenos okužbe pa pogosto povzroča človek s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.

Visoko patogena aviarna influenca, kamor sodi tudi trenutno za Slovenijo potrjeni podtip H5N1, povzroča pri pticah praktično 100-odstotno obolevnost in smrtnost, z virusom pa se lahko okuži vsa perutnina, okrasne ali prostoživeče ptice. Z nekaterimi podtipi virusa se lahko okuži tudi človek in ostali sesalci.  

 jezero feb 2012 04 Mitja Sodja Photography

Foto: Mitja Sodja Photography

Da bi omejili ali vsaj znižali tveganje za širjenje virusa, sta Državno središče za nadzor bolezni in Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin uvedla obvezne ukrepe, ki veljajo na celotnem ozemlju Slovenije in vključujejo:

 - obvezno zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; za vodno perutnino se dopušča možnost dostopa do vode, pri čemer je treba preprečiti neposredni stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;

 - dopustno krmljenje ter napajanje perutnine in ptic v ujetništvu le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, se lahko uporabi za napajanje perutnine le po predhodni obdelavi vode, ki zagotavlja uničenje virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);

 - strogo prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic;

 - strogo prepoved kakršnekoli oblike zbiranja perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.

Podrobnejše informacije o pojavu visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 v Sloveniji so na voljo na spletni povezavi Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin https://www.gov.si/zbirke/storitve/aviarna-influenca-v-sloveniji/.