Razpisi za območje Triglavskega narodnega parka

Projekti

Objava razpisov, pri katerih je upoštevan 11. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku. Spodbude in sofinanciranje projektov se za prijavitelje izvaja prednostno in/ali z višjim deležem sofinanciranja:

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 28. 6. 2021 na svoji spletni strani  objavil Drugi Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

Financirali se bodo projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Razpoložljiva sredstva tega razpisa, v višini 20.000 EUR, se bodo razdelila glede na zaprošene vrednosti po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi direktor glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 12. 7. 2021. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/razpisi-za-obmocje-triglavskega-narodnega-parka/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »DRUGI JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 9. 7. 2021 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

Razpis

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta 

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam računov 

REZULTATI RAZPISA

 

 

PRETEKLI RAZPISI:

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 3. 6. 2021 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 63.500 EUR, se bodo razdelila glede na zaprošene vrednosti po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi direktor glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 17. 6. 2021. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/razpisi-za-obmocje-triglavskega-narodnega-parka/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 16. 6. 2021 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

Razpis

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta 

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam računov 

 

Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problematičnih območjih v letih 2020-2021. Rok za prijavo: 30. 4. 2021

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022 | GOV.SI

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020

Javni zavod Triglavski narodni park objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020.

Financirali se bodo projekti, ki so vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Sredstva se bodo razdelila glede na zaprošena sredstva po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 16. 6. 2020. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na povezavi tukaj in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13 .00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 15. 6. 2020 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479;

e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

RAZPIS

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja o sprejemanju razpisnih pogojev

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam originalnih računov

 

REZULTATI RAZPISA