13 novih nosilcev znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka

03.08.2022

Certifikat znak kakovosti Triglavskega narodnega parka odraža poslanstvo narodnega parka in spodbuja k varovanju in ohranjanju tako narave kot kulture in tradicije Triglavskega narodnega parka in širše UNESCO MaB Biosfernega območja Julijske Alpe. Do letošnjega leta  je bilo med nosilci znaka osem šol in 18 ostalih nosilcev. Tem se je zdaj pridružilo še 13 novih nosilcev tega prestižnega certifikata.

Letošnja novost – kategorija živih planin na območju Triglavskega narodnega parka

Med novimi nosilci znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka so: Ekološka kmetija Korošec, Sirarstvo Lepočer, Koča Suha, Počitniška domačija Škvor, Kmetija pri Fatu, Turistična kmetija Gartner Pr Odolneku, Planina Kranjska dolina, Ekološka kmetija Stgar, Planina Duplje, Ekološka kmetija Vrbank, Turistična kmetija pr' Anžiču, Marija Žvan in Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja.

Posebej opozarjamo na letošnjo novost: dosedanjim kategorijam smo dodali novo – kategorijo živih planin na območju Triglavskega narodnega parka. Dve živi planini sta letos že postali nosilki certifikata: planina Kranjska dolina na Pokljuki in planina Duplje v bližini Krnskega jezera. Certifikate bomo letošnjim novim nosilcem podelili ob Dnevu Biosfernega območja Julijske Alpe, 22. oktobra v Mojstrani.

Od lanskega leta med nosilci znaka tudi šole

Osem šol, članic Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, se je prejemnikom znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka pridružilo že v lanskem letu: OŠ Gorje, OŠ Koroška Bela, OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, OŠ Antona Janše Radovljica, OŠ Žirovnica in OŠ Simona Kosa Podbrdo.

Z znakom kakovosti želimo šolam, članicam Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, podeliti javno priznanje za njihovo predanost in aktivno sodelovanje pri varovanju narave in kulturne dediščine, spodbujanju načel in vrednot, zapisanih v Statutu Skupnosti šol, ter izkazovanju izrednega delovanja pri krepitvi identitete Skupnosti šol. Te šole imajo prednost pri brezplačnih dejavnostih s področja okoljske vzgoje, znak kakovosti pa uvajamo tudi kot pogoj za sodelovanje v razpisih za pridobivanje sredstev za različne šolske projekte.

Dobrobiti znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka predstavlja storitve in izdelke posameznikov, ki razumejo potrebo ohranjanja čudovite narave in okolja našim zanamcem. Želimo si, da lokalno območje za prebivalce predstavlja dodano vrednost, ne le v smislu lepe ohranjene narave, ampak tudi za njihovo ustvarjanje, udejstvovanje in razvoj ter obstoj. Zato je znak kakovosti Triglavskega narodnega parka za kupca in gosta tega območja v prvi vrsti znak zaupanja in visokih standardov, ki zagotavljajo izredno kakovost. Lokalnemu prebivalstvu, nosilcem znaka kakovosti pa omogoča podporo njihovemu trajnostnemu udejstvovanju in gospodarstvu. Javni zavod Triglavski narodni park nosilce znaka kakovosti podpira skozi vsakoletne promocijske aktivnosti in razpise za izvedbo njihovih trajnostnih projektov.

Postopek pridobitve Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je brezplačen. Informacije, kako ga pridobiti, pa so na voljo na spletni strani www.tnp-kakovost.si /. Za vse odgovore na vprašanja smo vse leto na voljo vsem, ki bi se nosilcem znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka želeli pridružiti v prihodnje.