4. SREČANJE RAVNATELJEV Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe (UNESCO MAB)

22.04.2022

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je v petek, 22. aprila 2022 potekalo 4. Srečanje ravnatlejev Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. Udeležili so se ga ravnatelji matičnih osnovnih šol in vodje podružničnih šol Skupnosti Biosfernega območja Julijske Alpe. Organizator dogodka Javni zavod Triglavski narodni park je v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem in Slovensko nacionalno komisijo UNESCO predstavil aktivnosti, namenjene učencem osnovnih šol in njihovim učiteljem.

Triglavski narodni park je nekaj najdragocenejšega, kar Slovenci premoremo. Bogat živalski in rastlinski svet, izjemna gorska krajina ter bogata kulturna dediščina. Živeti v narodnem parku ali blizu njega je posebna danost.

srecanje ravnateljev2

Ravnatelji članic Skupnosti šol Bisofernega območja Julijske Alpe, koordinatorica šol v JZ TNP Mojca Pintar, direktor JZ TNP dr. Tit Poročnik in Matjaž Podlipnik (Slovenski planinski muzej)

Leta 2018 je bila ustanovljena Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, s katero smo povezali 38 matičnih in podružničnih šol na območju UE Radovljica, Tolmin in Jesenice. Gre za prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe.

Takrat se je Javni zavod Triglavski narodni park zavezal, da bo vsem osnovnim šolam - članicam skupnosti omogočal izvajanje nadstandardnih programov, ki bodo za šole pretežno brezplačni. Osnovne šole pa bodo vključevale vsebine narodnega parka v svoje redne delovne načrte.

Dolgoročni cilj skupnosti je povezati upravljavca zavarovanega območja ( JZ TNP) in bodoče nosilce lokalnega razvoja na edinstvenem območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe ter s tem zagotoviti ravnovesje med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem.

Vsakoletno Srečanje ravnateljev je namenjeno predstavitvi izvedenih aktivnosti in predvsem snovanju novih projektov, ki so namenjeni vključevanju nadstandardnih vsebin varovanja narave in trajnostnega razvoja v učne programe.

Pomemben partner Triglavskega narodnega parka je Slovenski planinski muzej. Raznoliko in tematsko planinsko obarvane pedagoške dejavnosti je predstavila pedagoška sodelavka Slovenskega planinskega muzeja Neli Štular. 

Več o programih Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe:

Vsakoletne (standardne) dejavnosti in vsebine skupnosti

 - širok izbor brezplačnih naravoslovnih  in razvojnih vsebin

 - tradicionalni Belarjevi dnevi za učence 5. razredov

 - ekskurzija v bližnja zavarovana območja

 - otroški časopis Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe

 - didaktična orodja namenjena krepitvi pripadnosti območju

 - strokovna ekskurzija za strokovni kader skupnosti

 - spletna učilnica Triglavska zakladnica

Prejemnice Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka 2021 v šolskem letu 2021/2022 dodatno prejmejo:

 - učne pripomočke za izvajanje pouka na prostem/učilnica v naravi

 - brezplačen avtobusni prevoz na Belarjeve dneve za vse učence 5. razredov

Novosti 2022/2023 

 - brez plastike do učenca – zmanjševanje rabe plastike za enkratno uporabo na osnovnih šolah

 - vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v dejavnosti skupnosti

 - poziv za pridobitev Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka 2023 vsem članicam skupnosti

 

 2 SPM logo barvni5

unesco mab2