Ob 70. obletnici delovanja muzeja v Trenti razmišljanja o posodobitvi razstave v sodelovanju s sodelavci Triglavskega narodnega parka

02.03.2023

Letos bo minilo že 70 let od začetka muzeja v Trenti, ki ga je sooblikoval takratni Muzej za Tolminsko (ustanovljen 1950), so v prispevku za družbena omrežja zapisali v Tolminskem muzeju. V zgodnjih petdesetih letih 20. stoletja je bila v Tolminu odprta druga gospodarska razstava, na  kateri so bili prikazani motivi planinskega sveta, predvsem doline Trente.

Slikar Rudi Kogej je takrat ilustriral Zlatoroga in njegovo zgodbo, Franc Ceklin pa je zbral fotografije znamenitih gorskih vodnikov in lovcev iz Trente. Gradivo te razstave je bilo osnova Trentarskemu muzeju, ki je bil odprt ob dogodku odkritja spomenika dr. Juliusu Kugyju, 23. avgusta 1953.

Tri sobe stare italijanske kasarne so se spremenile v muzej

Razstavo je pripravilo Planinsko društvo Tolmin v sodelovanju z Muzejem za Tolminsko. V stari italijanski kasarni so v muzejske prostore preuredili tri sobe, ki jih je likovno opremil slikar Rudi Kogej. Fotografsko gradivo z razstave v Tolminu so dopolnili s predmeti, zbranimi v dolini Trente.

Leta 1965 je zbirko v upravljanje prevzel Goriški muzej. Takratna postavitev v treh razstavnih prostorih je temeljila na celovitem prikazu Trente, opozarjajo v Tolminskem muzeju. Predstavljene so bile gore, flora in favna ter nastanek botaničnega vrta v Trenti (Alpinum Juliana). Etnografski del zbirke z rekonstrukcijo ognjišča in izbe je prikazoval bivalno in gospodarsko kulturo domačinov. V zgodovinskem delu razstave pa so bile izpostavljene literarne, likovne in fotografske stvaritve. Leta 1973 je Naško Križnar razstavo dopolnil s prikazom ovčjih planin. Glavni pečat Trentarski muzejski zbirki pa je vse do leta 1973 dajal prvi oskrbnik in pobudnik za ustanovitev muzeja domačin Rudi Zorč.

Triglavski narodni park pripomogel k prvi prenovi, sodeluje pa tudi pri novih načrtih za posodobitev

Odločitev vodstva Triglavskega narodnega parka leta 1989 o postavitvi informacijskega centra v Trenti pa je bila odločilna za prenovo ter hkrati priložnost za pripravo nove in modernejše muzejske postavitve v obnovljenih prostorih, pri kateri je sodeloval Goriški muzej. Razstavo je zasnovala Inga Miklavčič Brezigar, oblikovala pa Fedja Klavora in Duško Milavec.

Od leta 2000 za Trentarsko muzejsko zbirko skrbi Tolminski muzej. Pred kratkim so tudi tolminski muzealci skupaj z našimi kolegi z Javnega zavoda Triglavski narodni park ponovno pristopili k snovanju scenarija za posodobitev, z namenom nove postavitve manjšega dela muzejske razstave ter osvežitve ambientalnega prikaza (zvok, luči) črne kuhinje in izbe (originalni elementi, vgrajeni v rekonstruirani muzejski ambient trentarske hiše so iz opuščene hiše Trenta 10) ter pastirskega hrama z zapuščene planine Trebiščina.

Novica je povzeta po objavi Tolminskega muzeja na Facebooku.