POVEZOVANJE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA IN OSNOVNIH ŠOL V SKUPNOSTI BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE

28.11.2018

Osnovna šola Bovec se je dne 28. novembra 2018 s prejemom certifikata priključila šestnajstim šolam v Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. Cilj povezovanja Triglavskega narodnega parka in izobraževalnih ustanov je ozaveščati o pomenu narodnega parka, ohranjanja narave in kulturne dediščine. Do konca januarja 2019 se bo Skupnosti pridružilo vseh 38 osnovnih in podružničnih šol ter šol s prilagojenim programom v občinah  Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica.

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe predstavlja prvo tovrstno povezavo osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu - in na tako pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe. Učenci ob podelitvi certifikata sprejemajo tudi zavezo k odgovornemu odnosu do narave in kulturne dediščine, skupnost pa učencem prinaša ugodnosti s posebnimi izobraževalnimi vsebinami.Posebej za te dogodke je Javni zavod Triglavski narodni park pripravili igro o povezanosti vsega v naravi in človekovi odvisnosti od nje. Z mislijo na učence je bil pripravljen tudi časopis za mlade, ki ga bo prejelo vseh 7000 učencev v skupnosti. 

Javni zavod Triglavski narodni park je postal upravljavec Biosfernega območja Julijske Alpe leta 2003, ko je UNESCO s svojim programom Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB) razglasil prvo biosferno območje v Sloveniji.  

Certifikat je direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar podelil ravnatelju Osnovne šole Bovec Iztoku Kendi, dogodka pa se je udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni parkmag. Janez Rakar je povedal, da je vključevanje naravovarstvenih vsebin v šolske programe in sodelovanje narodnega parka z okoliškimi šolami izjemnega pomena. Ravnatelj Osnovne šole  Bovec Iztok Kenda in župan Občine Bovec Valter Mlekuž sta izrazila veliko zadovoljstvo ob vključitvi šole v skupnost in poudarila, da si bosta prizadevala za ohranitev podružnične šole v Soči,  ki je tudi edina šola znotraj meja Triglavskega narodnega parka, in kjer je v letošnjem šolskem letu 10 učencev.

 

Več o skupnosti šol