Predstavniki ameriškega veleposlaništva v Ljubljani obiskali Triglavski narodni park in Bohinj

19.01.2023

Predstavniki veleposlaništva Združenih držav Amerike v Ljubljani, zadolženi za področje gospodarstva, so včeraj obiskali Triglavski narodni park. Srečanje je potekalo v Bohinju. Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park dr. Tit Potočnik, sodelavci zavoda in podžupanja Občine Bohinj Monika Ravnik so goste pričakali v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj v Stari Fužini, kjer so jim predstavili tako edini slovenski narodni park kot delovanje centra v Stari Fužini, ki je primer izjemnega sodelovanja z lokalno skupnostjo.

O visokogorskem pašništvu, kakovostnih lokalnih dobrotah, ... 

Osrednja tema pogovorov je bila raba naravnih virov, vključno z izzivi ohranjanja tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč v visokogorju oziroma v gorskem svetu (visokogorsko pašništvo) za doseganje naravovarstvenih (ohranjanje biodiverzitete) in razvojnih (ohranjanje poselitve) ciljev zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka. Sledila je pokušina lokalnih dobrot blagovne znamke Bohinjsko, ki je ena od kolektivnih blagovnih znamk na območju Triglavskega narodnega parka in širšega Biosfernega območja Julijske Alpe. Za pokušino so poskrbele prizadevne predstavnice Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju.

Gostitelji so se z gosti sprehodili tudi do Bohinjskega jezera, ki je v času, ko je tudi doline pobelil sneg, čudovita kulisa zimske narave. O tradicionalni rabi prostora in o zgodovini planšarstva so se poučili med obiskom Planšarskega muzeja v Stari Fužini, v katerem je za nepozabno doživetje poskrbela Mojca Preželj. Pred zaključkom srečanja so zbrani obiskali še kmetijo Gartner Pr' Odolneku v vasi Studor, ki je nosilka Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka za področje izdelkov planinskega pašništvo (bohinjski planinski sir, sir mohant), kjer so pripravili tudi malico izbranih dobrot.

Za razširitev dobrega sodelovanja

Obisk je bil zelo uspešen, saj so gostitelji in gostje ugotovili veliko možnosti medsebojnega sodelovanja in povezovanja pri skupnih dejavnostih in skupnih ciljih. Izzivi, o katerih so se pogovarjali, sodijo med globalne izzive gorskih zavarovanih območij. Tudi ponudba kakovostnih lokalnih izdelkov je nujna za ustvarjanje dodane vrednosti v turizmu oziroma v lokalnem gospodarstvu. Cilji na področju ohranjanja biodiverzitete in ohranjanja poselitve so prav tako v mnogočem identični globalnim ciljem trajnostnega razvoja, za katerega si prizadeva Organizacija združenih narodov, in kot taki prioritetni tudi za upravljanje Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe. Tako da se bo zagotovo sodelovanje z ameriškim veleposlaništvom v Sloveniji, ki uspešno poteka že dlje časa, še razširilo in okrepilo.

 

PHOTO 2023 01 18 18 18 13

 

s 1674073535235

 

PHOTO 2023 01 18 18 18 12

 

PHOTO 2023 01 18 18 18 11

 

PHOTO 2023 01 18 18 18 132

 

s 1674073535206

 

1674073535213

 

PHOTO 2023 01 18 18 18 14