Čezmejno delovno srečanje v Reziji

10.01.2023

Na današnjem delovnem srečanju čezmejnega območja Ekoregija Julijske Alpe so predstavniki Triglavskega narodnega parka in italijanskega Naravnega parka Julijsko predgorje pregledali opravljeno delo in se pogovarjali o nadaljnjih načrtih. Ena od pomembnih tem pogovorov je bila tudi priprava kandidature za pridobitev priznanja UNESCO MAB za Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe.

Čezmejno Ekoregijo Julijske Alpe tvorita površini obeh parkov, na slovenski strani je vanjo vključeno tudi Biosferno območje Julijske Alpe (ki poleg Triglavskega narodnega parka vključuje še dodatno ozemlje z delom Karavank), njeni začetki pa segajo v leto 2009 z razglasitvijo ekoregije s strani federacije Europarc. Ta certifikat je priznanje za odlično sodelovanje obeh parkov pri upravljanju sosednjih zavarovanih območij in za prizadevanja, da bi za dobrobit narave presegli politične in administrativne meje. Priznanje sta si parka prislužila tudi za uspešno povezovanje skupnih tematik, kot so varstvo okolja, mir in sonaravni razvoj.

Leta 2014 je bil certifikat podaljšan, Alpska konvencija pa je istega leta celotno območje obeh parkov razglasila za čezmejno pilotno regijo ekološke povezanosti. Konec leta 2016 je Ekoregija Julijske Alpe prejela priznanje za trajnostni razvoj turizma v zavarovanem območju, leta 2020 sta bila listina za trajnostni razvoj in certifikat za čezmejno sodelovanje uspešno podaljšana do leta 2024.

Decembra lani sta oba parka uradno začela še postopek kandidature za pridobitev priznanja UNESCO MAB za Čezmejno biosferno območje Julijskih Alp. Nominacijo naj bi pristojnim predstavili letos septembra, razglasitev Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe pa pričakujejo pozno spomladi leta 2024.

Več o uvodnem srečanju in o namenih združevanja v enotno Čezmejno biosferno območje Julijske Alpe pa na tej povezavi.

 

138ccf7c 4c0d 43d0 968b 1c6f6434398a

 

e5e4414a 7756 40ba b785 32ba61e4e514