Tudi naši sodelavci na januarskem štetju vodnih ptic

13.01.2023

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. Ta konec tedna bo potekalo v organizaciji Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Štetje bo potekalo, tako kot vsako leto, na osmih števnih območjih, na vseh vodnih telesih po Sloveniji.

Kot opozarjajo na DOPPS, izvedba štetja v tako velikem obsegu ne bi bila mogoča brez velikega vloženega truda množice predanih popisovalcev. Na območju Triglavskega narodnega parka ptice štejejo in popisujejo naši naravovarstveni nadzorniki. Nekaj zaposlenih v našem zavodu se bo ta konec tedna popisovalcem pridružilo na ostalih lokacijah.

Takšna štetja potekajo od leta 1997, popisovalci tako vsako leto preštejejo vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč.

Več o tem pa na spletni strani DOPPS.