V znamenju sodelovanja se zaključuje praznovanje pomembnih obletnic Triglavskega narodnega parka

17.07.2022

Dobro obiskana prireditev ob zaključku praznovanja pomembnih obletnic za Triglavski narodni park, ki je v soboto, 16. julija 2022, potekala na trgu v Stari Fužini, je bila namenjena predvsem prebivalcem Triglavskega narodnega parka in njegove okolice, ob tem pa tudi obiskovalcem. V sodelovanju z JZ TNP jo je pripravil Turizem Bohinj. Otroci so si najprej ogledali lutkovno predstavo Jagoda v izvedbi Teatra za vse. V bogatem kulturno glasbenem programu osrednjega dela slovesnosti so nastopili Godba Bohinj in Prifarski muzikanti. Na trgu v Stari Fužini je bila na ogled posebej za to priložnost prirejena razstava Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv, s katero je Triglavski narodni park v letu 2021 obeležil svoji obletnici.

Obletnici, pomembni za današnje delovanje

Kot je znano, je Triglavski narodni park v lanskem letu praznoval 40. obletnico zakonske ustanovitve in 60. obletnico zavarovanja Doline Triglavskih jezer. Obeležitev praznovanj je potekala pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Zaključek praznovanj smo zaradi omejitev, povezanih z epidemijo covida-19, prestavili v letošnje leto. Direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik je v svojem nagovoru poudaril pomen sodelovanja upravljalcev parka z vsemi deležniki, kot so prebivalci, lokalne skupnosti, ministrstva, Planinska zveza Slovenije, gorski reševalci, policija, redarstva, zavoda za varovanje narave in kulturne dediščine in drugi.

»Zavedamo se, da samo sodelovanje prinese rezultate, za katerimi stremimo, to je ohranjanje narave. Prav s tem namenom je bil Triglavski narodni park tudi ustanovljen. Ob tem je pomembno tudi sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami, saj je Triglavski narodni park zelo obiskan in s skupnimi močmi se trudimo za usmerjanje obiska. Na eni strani pri svojem delovanju tako dajemo poudarek prebivalcem v in ob parku, da jim zagotavljamo ugodne življenjske okoliščine, zaradi katerih življenje v parku občutijo kot prednost. Po drugi strani pa obiskovalce ozaveščamo o tem, na kako občutljivo in edinstveno  območje vstopajo in kakšno vedenje je v parku sprejemljivo. S tem želimo vplivati na njihove navade in ohranjati namen, zaradi katerega je bil Triglavski narodni park sploh ustanovljen,« opozarja dr. Potočnik.

V znamenju zavezništva in sodelovanja

Predsednik sveta krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor Bojan Traven je med drugim izpostavil, da je življenje v Triglavskem narodnem parku hkrati prekletstvo, saj predstavlja številne omejitve, in tudi blagoslov. »Ampak danes naj bo to predvsem blagoslov. Ljudje, ki živimo tukaj, in generacije pred nami so ohranile to, kar danes poimenujemo Triglavski narodni park. Uspeli smo ohraniti čudovito naravo, z njo skupaj živeti in jo globoko čutiti,« je dejal.

Župan Občine Bohinj Jože Sodja je prepričan, da obletnici nista samo pomembni številki, pač pa so pomembna dejanja, ki so se v vseh teh letih zgodila. »Na začetku je bilo precej izzivov, saj smo se soočali tudi z nasprotovanjem ustanovitve parka. A vse te izzive smo uspešno prestali in v zadnjih letih uspeli vzpostaviti tesno sodelovanje med lokalno skupnostjo in JZ TNP. Skupaj se lotevamo izzivov in skupaj načrtujemo prihodnost. To je nujno potrebno, saj obiskovalci k nam prihajajo predvsem zaradi čudovite narave in zaradi izjemnih ljudi, ki z njo sobivajo,« je povedal župan.

»V največje zadovoljstvo mi je spoznanje, da smo v zadnjih nekaj letih vzpostavili trdno zavezništvo na celotnem območju Triglavskega narodnega parka, kar vodi v dobre zgodbe, ki se bodo dogajale v naslednjih desetletjih,« pa je dejal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. »To zavezništvo je zagotovilo, da se bodo lahko lokalne skupnosti znotraj narodnega parka normalno razvijale. In da bomo imeli jasno in zavezujočo smer varovanja okolja  edinega narodnega parka, hkrati pa bomo tudi nudili kakovostno doživljanje tega območja,« je dodal.

Prvi zametki parka že pred skoraj stotimi leti

Sicer pa so visoke gore  in prelepe dolge doline, živi svet oziroma neprecenljivost vsega, kar danes imenujemo Triglavski narodni park, z različnimi nameni ljudje vedno obiskovali. Prvi, ki je želel to območje uradno zavarovati, je bil Albin Belar leta 1908, leta 1924 pa se je rodil Alpski varstveni park ali kot ga je 1926 poimenoval Fran Jesenko - Triglavski narodni park. Leta 1961  je območje Doline Triglavskih jezer z delom Komarče, v obsegu 2.000 ha, postalo z zakonom zavarovano ozemlje. Upravljanje parka je bilo takrat zaupano tedanjemu Zavodu za gojitev divjadi na Bledu.

Leta 1981 pa je Skupščina Socialistične Republike Slovenije sprejela Zakon o Triglavskem narodnem parku. S tem so bili uresničeni dolgoletni napori za ohranitev izjemnih naravnih vrednot in kulturne dediščine v najlepšem delu slovenskih Alp. Simbolni rojstni kraj in srce narodnega parka je Dolina Triglavskih jezer. Edini slovenski narodni park s 83.807 hektari pokriva štiri odstotke celotnega območja Slovenije, znotraj njegovih meja pa živi več kot 2.000 prebivalcev.  

V pričakovanju prihajajočih pomembnih obletnic

Po zaključku praznovanj pomembnih obletnic pa se v JZ TNP že pripravljamo na obeležitev prihajajočih prav tako pomembnih obletnic za Triglavski narodni park. Kot opozarja direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik, je Triglavski narodni park leta 2003 postal del Biosfernega območja Julijske Alpe. Gre za priznanje s strani medvladnega programa Unesca, ki poudarja ravnovesje med človekom in naravo. »To priznanje je svetovnega pomena. V prihodnjem letu bomo praznovali 20. obletnico tega pomembnega dogodka, ki močno pripomore k uresničevanju namenov parka. Leto za tem pa bomo praznovali še 100 let od nastanka Alpskega varstvenega parka, ki je bil predhodnik današnjega Triglavskega narodnega parka,« napoveduje dr. Potočnik.