Objava novega razpisa

19.04.2022

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 15. 4. 2022 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-        živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-        predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-        turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 86.000,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa.

Rok prijave je 13. 5. 2022. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/razpisi-za-obmocje-triglavskega-narodnega-parka/  in na sedežu zavoda.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.