Pobuda Javnega zavoda Triglavski narodni park za začasno omejitev izvajanja prostočasnih dejavnosti na vodotokih in racionalno porabo pitne vode

19.08.2022

Tako kot drugod po Sloveniji se tudi vodotoki v alpskem prostoru v poletnem času občasno soočajo z nizkim vodostajem, na zaostrene pogoje za življenje so ribe in drugi vodni organizmi prilagojeni in jih praviloma uspešno preživijo. Zaradi dolgotrajnega vročega in sušnega poletja v letošnjem letu pa so vodostaji in pretoki rek ter potokov izjemno nizki, zaradi pregrevanja pa je nizka tudi vsebnost kisika v vodi.

soska postrv foto Michel Roggo

Soška postrv (foto Michel Roggo)

Vodni organizmi so zato izpostavljeni izrednim stresnim pogojem za preživetje, že tako kritično stanje pa dodatno poslabšujejo še različne človekove dejavnosti na vodotokih, vključno z ribolovom in drugimi športnimi, turističnimi in rekreacijskimi dejavnostmi, kot so kopanje, čolnarjenje in soteskanje. Poletna sezona obiskovanja alpskega prostora je namreč na vrhuncu, s tem pa tudi obseg pritiskov na vodni in obvodni prostor.

Javni zavod Triglavski narodni park zato prosi izvajalce prostočasnih aktivnosti na vodotokih Triglavskega narodnega parka in širše okolice, da se začasno odrečejo aktivnostim kopanja, čolnarjenja in soteskanja ter drugih dejavnosti na in ob rekah ter potokih, dokler se stanje vodnatosti vodotokov ne izboljša. Z že uvedenimi ukrepi ribiških družin, ki so omejile izvajanje športnega ribolova, bomo v tem kritičnem obdobju na ta način pomembno prispevali k preživetju življenjskih združb vodnih in obvodnih ekosistemov.

foto arhiv TNP AZ 2347

 Dolgotrajno letošnje sušno obdobje močno omejuje tudi razpoložljivost s pitno vodo, za nemoteno zagotavljanje slednje pa vse uporabnike pozivamo k racionalni uporabi in varčevanju s pitno vodo. Iz tega razloga naj se popolnoma omeji nenamenske in nenujne oblike rabe, kot so zalivanje vrtov in njiv, pranje motornih vozil in polnjenje bazenov.