Srečanje z župani občin, direktorji turističnih organizacij in razvojnih agencij Biosfernega območja Julijske Alpe

06.01.2023

Današnje srečanje županov, direktorjev zavodov za turizem in direktorjev obeh razvojnih agencij v Biosfernem območju Julijske Alpe sta gostila direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik ter koordinator Skupnosti Julijske Alpe in hkrati direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Skupaj s sodelavci JZ TNP sta zbranim predstavila dolgoletna skupna prizadevanja na številnih področjih znotraj Biosfernega območja Julijske Alpe, za uresničitev katerih je sodelovanje lokalnih skupnosti, turizmov, razvojnih agencij in Javnega zavoda Triglavski narodni park kot upravljalca edinega narodnega parka v Sloveniji ključnega pomena.

Udeleženci srečanja so se tako pogovarjali o trajnostni mobilnosti, upravljanju Biosfernega območja Julijske Alpe (priznanega s strani programa UNESCO MAB), o trajnostnem turizmu v povezavi z ohranjanjem okolja, zagotavljanjem kakovosti življenja prebivalcev in hkrati prijetno izkušnjo obiskovalcev. Poudarek je bil tudi na predstavitvi možnosti razvoja za prebivalce lokalnih skupnosti na tem območju.

Gostitelja s sodelavci sta poudarila pomen nadaljnjega tesnega sodelovanja na vseh naštetih področjih. Udeleženci srečanja so v pogovoru in izmenjavi mnenj izpostavili zavedanje o pomembnosti usklajenega delovanja tako za doseganje skupnih ciljev kot za enoten nastop pri sprejemanju pomembnih odločitev na višjih ravneh. Poudarili so tudi, da prebivalci Triglavskega narodnega parka v zadnjem času slednjega ne dojemajo več zgolj kot skupek omejitev, pač pa v njem vidijo tudi možnosti za razvoj in za nadstandardno kakovost življenja. Pomemben premik pri tem je po mnenju županov prineslo izvajanje 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki parkovnim skupnostim prinaša sredstva za razvoj. Del slednjih pa občine lahko namenijo tudi za skupne projekte, ki presegajo občinske meje, kakršni so na primer projekti za razvoj trajnostne mobilnosti.

 

s IMG 3133

 

s IMG 3136

 

s IMG 3140