Strokovna ekskurzija JZ TNP v Rezijo in NP Julijsko predgorje

14.11.2022

Zaposleni v JZ TNP smo se v petek, 11. novembra 2022, odpravili na strokovno ekskurzijo v Rezijo. Spoznali smo kraje, o katerih govorimo, kadar omenjamo čezmejno sodelovanje z NP Julijsko predgorje, in srčne ljudi, ki so bodisi gonilo tamkajšnjega razvoja bodisi zakladnice kulturnih in podobnih znanj.  Ob gostoljubju gostiteljev je težko najdi prave besede, ki bi opisale, kako hvaležni smo jim za vse, kar smo preživeli skupaj. Enako velja za sodelavce, ki so poskrbeli za izvedbo ekskurzije ter jo povsem spontano nadgradili z vsebinami iz svojega strokovnega dela. 

Največja skupina, ki je obiskala NP Julijsko predgorje

Mimo Rabeljskega jezera smo se odpeljali do izhodišča za sprehod do slapa Gorjuda, ki močno spominja na slap Peričnik. Na Bili smo si ogledali del naše razstave Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv, naši gostitelji pa so poskrbeli za dobrodošlico v Pekarni Resiutta. Ogledali smo si prizorišče nekdanje pivovarne, ki je delovala v jami.  Odpeljali smo se do čudovite rezijanske vasi Solbica, kjer smo si ogledali Muzej rezijanskih ljudi, prisluhnili smo rezijanskim pravljicam, sprehodili smo se skozi vas do razglednika in si ogledali še Muzej brusačev. V kraju Ravenca v Reziji smo obiskali info center NP Julijsko predgorje in se na rezijansko kosilo odpravili v gostilno Osteria alla Speranza. Odpeljali smo se mimo Pušje vasi (Venzona), za ogled katere nam je zmanjkalo časa, in se po Zgornji Terski dolini čez Učjo in Bovec vrnili na Gorenjsko. Tako italijanski gostitelji kot zaposleni v JZ TNP smo bili nad dnevom, ki smo ga preživeli skupaj, navdušeni, saj so se naše vezi s tem še utrdile. Nenazadnje pa se lahko pohvalimo, da smo predstavniki edinega slovenskega narodnega parka zastopali doslej največjo skupino, ki je obiskala NP Julijsko predgorje.

NP Julijsko predgorje je bil ustanovljen leta 1996 in se razteza na nekaj manj kot 100 kvadratnih metrov ozemlja. Posebnost območja določa stik treh različnih geografskih območij, sredozemskega, ilirskega in alpskega, ki združujejo izjemno biotsko raznovrstnost.  JZ TNP s tem parkom sodeluje že od njegovih začetkov. Parka sta leta 2016 prejela listino za trajnostni turizem za čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe. Federacija Europarc s to listino spodbuja izboljšave pri upravljanju zavarovanih območij preko izmenjav dobrih praks in politik ter pomaga zavarovanim območjem pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi, ki jih turizem v zavarovanih območjih prinaša. Za novo petletno obdobje je bila listina obnovljena v letu 2020. 

Še bolj usklajena skupna skrb za naravo in ljudi

Oktobra letos je v Pušji vasi (Venzone) potekal tudi skupni Forum Čezmejnega območja Ekoregija Julijske Alpe za pregled opravljenega dela in odločanje o nadaljnjih ukrepih. Povezovanje v skrbi za trajnostni turizem je tudi smer nadaljnjega razvoja in sodelovanja obeh območij. Predsednica NP Julijsko predgorje Annalisa Di Lenardo in direktor Triglavskega narodnega parka dr. Tit Potočnik sta zato napovedala začetek postopka kandidature, ki bo Julijske Alpe na obeh straneh meje popeljal do razglasitve Čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe v Unescovem programu Človek in biosfera (MAB). Podlaga za to je sporazum o sodelovanju, podpisan 24. julija 2021 v Trenti.

Priznanje čezmejnega biosfernega območja bi s preseganjem državnih administrativnih meja omogočilo poenotenje dveh obstoječih biosfernih območij, ki pokrivata skupno površino skoraj 277.000 hektarjev. Kandidacijski postopek, katerega uvodni sestanek bo 6. decembra 2022 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, ima za cilj predložitev nominacije Unescu najpozneje do 30. septembra 2023. Nato sledi čakanje na odločitev pristojnih, ta bo predvidoma znana spomladi 2024.  Čezmejno biosferno območje ne bo razveljavilo obstoječih nacionalnih priznanj, ampak jih bo dopolnilo in nadgradilo.