22. april, svetovni dan Zemlje

22.04.2022

Narave si ne prisvajamo, ampak z njo živimo, jo spoštujemo in občudujemo.

Če si dovolimo, da nas nagovori, če smo dovolj radovedni, da jo spoznamo, ni nobenega dvoma, da nas bo prevzela in navdušila. In nikoli več se ne bomo vprašali, zakaj jo je potrebno varovati.

foto arhiv TNP 896

Triglavski narodni park je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovosti in pestrosti krajin.

Vse omenjeno zgoraj je rdeča nit aktivnosti, ki jih pripravljamo za obiskovalce parka ter lokalne prebivalce.

Skupnost šol Bisofernega območja Julijske Alpe deluje že od leta 2018 in je prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe. Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje.

Z namenom podpore tako učencem kot učiteljem s spletnimi učnimi vsebinami, je nastala spletna stran Triglavska zakladnica. 

Raznolike vsebine spodbujajo učence in učitelje k interaktivnem spoznavanju učnih vsebin v naravi ter pozivajo k določenim akcijam, tudi ob Svetovnem dnevu Zemlje. (povezava na članek)

Izvajamo program Mladi nadzornik. V soboto, 7.5. bodo mladi nadobudneži v Tolminu odkrivali kam odteče sneg ter se podali skozi Tolminska korita.

273260910 373217124163210 309306550425226267 n

V sredo, 27.4., bo v Trenti potekalo odprtje sezone, na trati pred Domom Trenta pa bo stala razstava "Čarobna pestrost". Z njo smo želeli prikazati čarobnost območja parka, njeno pestrost ter na koncu izpostavili načine s katerimi lahko vsak od nas pripomore k temu, da jo bodo lahko občudovale tudi prihodnje generacije.

Zaradi občutljivosti območij poleg ostalih ukrepov izvajamo tudi usmerjanje obiska, vas vabimo na manj ranljiva območja, na parkovne in daljinske poti (publikacija Eno z naravo), vas spobujamo, da se v park odpravite peš, s kolesom ali javnim prevozom (animirani film: Naj vas narava zapelje), s pomočjo deležnikov skušamo vzpostaviti infrastrukturo in povezave, ki to omogočajo. To nam zelo dobro uspeva na območju Bohinja (povezava trajnostna mobilnost za območje Bohinja), aktivno pa stopamo naproti rešitvam za celotno Biosferno območje Julijske Alpe.

V parku se trudimo tudi spodbujati lokalno prebivalstvo k trajnostnemu gospodarjenju s finančnimi spodbudami (povezava na aktualne razpis), vzpostavitvijo blagovne znamke Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka (ZKTNP). ZKTNP je zagotovilo kakovosti ter znak spoštovanja narave in zaupanja človeku, vam kot obiskovalcu pa obiskovalcu omogoča, da podprete lokalno prebivalstvo ter tradicijo.

Vabimo vas, da skupaj z nami občudujete naravo in se udeleite naših delavnic, razpisnih vodenj, odprtju razstav, predavanj,...(program)

program