Triglavski narodni park in Narodni park Kratersko jezero iz ZDA bosta tesno sodelovala tudi v prihodnje

22.05.2023

Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) dr. Tit Poročnik in direktor Narodnega parka Kratersko jezero iz Združenih držav Amerike (ZDA) Craig W. Ackerman  sta danes, ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, v Infocentru TNP Bohinj v Stari Fužini podpisala podaljšanje sporazuma o sodelovanju med obema parkoma, ki sta pobratena od leta 2017. Direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik je naštel številna področja, na katerih sta parka doslej odlično sodelovala, izvrstno sodelovanje pa obljublja tudi za naprej: »Še tesneje bomo sodelovali in še bolj bomo povezani. Ne le na področju spremljanja obiska, čemur smo v preteklem tednu zaradi evropske konference, ki smo jo gostili, dajali velik poudarek, ampak tudi na številnih strokovnih področjih.« Direktor Narodnega parka Kratersko jezero iz ZDA Craig W. Ackerman je že večkrat omenil, da je v njegovih očeh Triglavski narodni park izjemen partner za učenje novih odličnih praks, predvsem zaradi strukture parka in zaradi sodelovanja s parkovnimi skupnostmi in deležniki. »Prav to bi radi okrepili tudi pri nas. Radi bi sodelovanje razširili tudi na področje izobraževanja, kulture, naravovarstvenega nadzora,…« je našteval.

Sodelovanje, ki vsem prinaša dobrobiti

Dogodek je spremljala veleposlanica Združenih držav Amerike v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian, ki dosedanje in nadaljnje sodelovanje med parkoma pozdravlja. »Ameriška ambasada je bila tako soustvarjalec kot podpornik pobratenja,« je med drugim poudarila in dodala, da imajo narodni parki izjemen vpliv na človekovo dojemanje sveta. Oba parka se trudita, da bi ljudje uživali v naravi in jo znali ohranjati, zato upa na dolgoletno nadaljnje sodelovanje. Vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za naravo v Ministrstvu za naravne vire in prostor dr. Katarina Groznik Zeiler je v svojem nagovoru med drugim izpostavila, da bi moralo biti ohranjanje narave središče delovanja celotne družbe, zato je izmenjava izkušenj za boj proti podnebnim spremembam ter za ohranjanje narave in biodiverzitete zelo pomembna.

Podžupanja Občine Bohinj Monika Ravnik je omenila, da je Bohinj občina z največ prebivalci v Triglavskem narodnem parku. Dodala je, da takšna sodelovanja bogatijo prebivalce in vse, povezane z enim ali z drugim parkom. Podpisu sporazuma je prisostvoval tudi Emil Ferjančič z Ministrstva za naravne vire in prostor, aktualni predsedujoči Alpski konvenciji. Med drugim je pojasnil pomen Alpske konvencije in področja, na katera segajo njeni pozitivni vplivi.

Slovesen podpis s kulturnim programom so slikovito popestrili učenci iz Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, ki so parka primerjali med sabo. Zbranim so med drugim predstavili, da sta oba parka podobne velikosti, da se imenujeta po znamenitosti na njunem ozemlju in da se oba ponašata z jezeri. Predstavitev so zaključili s poudarkom, da so ponosni, da živijo v Triglavskem narodnem parku oziroma v Biosfernem območju Julijske Alpe, s čemer so si zaslužili bučen aplavz prisotnih.

Poleg učencev je na slovesnem dogodku sodelovala še botanična umetnica Anne Blackwell Thompson iz ZDA, ki je v Slovenijo prišla v okviru programa Art In Embassies. Predstavila je svoje umetniško ustvarjanje, za katerega so poglavitni material rastline. Izrazila pa je tudi navdušenje nad predstavitvijo osnovnošolcev iz Bohinja, ki jih bo v prihodnjih dneh tudi obiskala med poukom.

Dogovor o pobratenju med parkoma velja od leta 2017

Triglavski narodni park in Narodni park Kratersko jezero iz ZDA sta dogovor o pobratenju podpisala 25. maja 2017 na Bledu. Zavezala sta se k medsebojni podpori ter izmenjavi znanja in izkušenj na področjih ohranjanja narave, upravljanja zavarovanih območij, izobraževanja ter strokovnih nalog in raziskovanja. Triglavski narodni park in Narodni park Kratersko jezero sta si podobna po zemljepisni širini, bogati biotski raznovrstnosti, oba sta poznana po jezerih, gorah in gozdovih. Oba privabljata številne obiskovalce, ki si želijo miren oddih ali aktiven dopust.

Tudi po petih letih sodelovanja v vodstvih obeh parkov ugotavljajo, da se oba srečujeta s podobnimi izzivi, med njimi je eden od pomembnejših vprašanje, kako zagotavljati doživljanje parka za obiskovalce, da je hkrati ustrezno z vidika varstva narave.

 

logoti 27.5.