Za obnovo travnikov na območju Triglavskega narodnega parka

20.07.2022

Poleti je v našem zavodu zelo pestro. Na območju Radovne smo v okviru projekta Life for Seeds zaičeli z nabiranjem semena, ki ga bomo potrebovali za obnovo travnikov na območju Triglavskega narodnega parka.

Sesalec nam je pri nabiranju v veliko pomoč; po končanem delu pa vrečo z nabranimi semeni pustimo odprto nekaj časa, zato da lahko vse žuželke zlezejo ven. Nekatera semena se bolj držijo rastlin, zato smo ob predahu s sesalnikom nekaj semena nabrali tudi ročno. 

V projektu, katerega vodilni partner je Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije (DOPPS – BirdLife Slovenia), poleg Javnega zavoda Triglavski narodni park sodelujejo še Kmetijski inštitut Slovenije, Notranjski regijski park in Javni zavod Krajinski park Goriško. Projekt je namenjen ohranjanju prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo.

 

IMG 20220715 121401 kopija