Zime so za prostoživeče živali skope s hrano

09.01.2023

V divjini torej divjad dodatne pomoči ljudi za preživetje zime ne bi potrebovala. Triglavski narodni park ne sodi med takšna območja in tudi med naloge našega zavoda poleg skrbi za ohranjanje narave sodijo skrb za ohranjanje kulturne krajine, ki je posledica človekove dejavnosti, za ohranjanje tradicionalnih dejavnosti in tudi skrb za ohranjanje poselitve na območju parka. Prav zato naši naravovarstveni nadzorniki v skladu s predpisi, ki določajo naloge našega zavoda, pomagajo živalim preživeti zimo in s tem tudi zmanjšati oziroma preprečevati škodo, ki jo divjad povzroča na gozdnih površinah.

Naši naravovarstveni nadzorniki krmišča pozimi polnijo s senom, silažo, peso in podobnimi dobrotami, ki sodijo med hrano z velikim volumnom, saj je ta pozimi najbolj primerna za dopolnilno krmljenje prostoživečih živali. Za zaloge poskrbijo že med letom. Za seno za krmo živali so poskrbele poletne košnje, eno takih smo skupaj z Občino Gorje in prostovoljci izpeljali konec junija v Požgani vasi v Radovni.

Na fotografijah, ki so nastale jeseni, je sladkorna pesa, ki je namenjena dopolnilnemu krmljenju na krmiščih. Ta imajo posebna skladišča, ki so napol ali v celoti v zemlji, da pesa ostane sveža in ne zmrzne. V hudih zimah, ko je temperatura tudi čez dan zelo nizka, je treba živali  krmiti vsak dan. Seveda smo v Triglavskem narodnem parku pripravljeni tudi na morebitno debelo snežno odejo.

Ob tem pa opozarjamo, da je zalaganje krmišč rezervirano za strokovnjake in ni namenjeno obiskovalcem. Po zakonu o divjadi in lovstvu je namreč vsakršno krmljenje in nastavljanje dobrot prostoživečim živalim prepovedano in tudi kaznivo, izjema so edino ptice.

 

Pesa1

 

Pesa2

 

Pesa3