Projekt LIFE NATURAVIVA

LNVlogo rgb pos A 3

Oglejte si predstavitveni video projekta:

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta, saj je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Zato se je Nacionalni inštitut za biologijo z devetimi partnerji odločil za prijavo 5-letnega komunikacijskega LIFE projekta na Evropsko komisijo.

Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo posvetili endemičnim in ogroženim vrstam. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili, a ne prizadeli?

Največ aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Vendar tudi na naravo zunaj parkov ne bomo pozabili, saj je »narava povsod«. Sporočila o vrednosti biodiverzitete morajo doseči zadnji kotiček Slovenije. Zato jih bomo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje - ki išče kulturne in umetnostne dogodke, najde pa sporočilo o ogroženosti narave: narava sama je najmočnejši navdih za umetnost in kulturo. Dogodke bomo posneli in uporabili kot promocijske kratke filme.

O biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in zato uporabljali različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili in izdali bomo razkošno knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili veliko razstavo na prostem in dve v zaprtih prostorih, plakate in oglase. Za otroke bodo tu igrice, pobarvanke in knjižice ter natečaji različnih vrst, vse z naravovarstveno vsebino; poletna šola za dijake in delavnice za učitelje srednjih šol; predavanja za kmete, izobraževanja za kmetijske svetovalce. Uredili bomo tri tematske učne poti. Poskrbeli bomo za raznolike, izvirne in lokalno značilne promocijske izdelke, kot so zavojčki s senenim drobirjem, semena avtohtonih rastlin, glinene priponke in podobno. Medijska sporočila, spletne strani in družbena omrežja bodo skrbeli za promocijsko podporo projekta, s katerim želimo doseči polovico prebivalcev Slovenije.

Nenazadnje, projekt bo s svojimi akcijami odkril turističnim organizacijam zelene kotičke Slovenije z naravnimi posebnostmi in bogato biotsko pestrostjo, a pri tem pokazal na možnosti butičnega, zdržnega turizma, ki ne bo ogrožal narave.

 

Akronim projekta:  LIFE NATURAVIVA (LIFE 16 GIE/SI/000711)
Naslov projekta: Biodiverziteta - umetnost življenja
Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
Projektni partnerji: 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  (KGZS)

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma (GRM)       

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG)

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB)

Kozjanski park (KP)

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Notranjski regijski park (NRP)

Javni zavod Triglavski narodni park (TNP)

Univerza v Ljubljani (UL)

Trajanje projekta: 4.9.2017 - 31.8.2022
Vrednost projekta: 2.482.242 EUR; od tega JZ KPG 181.978 EUR
Projekt sofinancira: 

1.473.385 EUR (60 %) - Finančni mehanizem LIFE+

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

 

Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost opisuje vse, kar je živo. Del biodiverzitete predstavljamo tudi mi, ljudje, vendar se pomena ohranjanja biodiverzitete ne zavedamo dovolj.

Javni zavod Triglavski narodni park z vodilnim partnerjem Nacionalnim inštitutom za biologijo in še z osmimi partnerji sodeluje v projektu LIFE NATURAVIVA, katerega osrednji cilj je razkriti izjemno biodiverziteto v Sloveniji in njen pomen ter osvetliti nevarnosti, ki ji pretijo.

Projektne aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani projekta: https://www.facebook.com/life.naturaviva/

 in spletni strani projekta: www.naturaviva.si/

 

 

Več projektu

Članek: Biodiverziteta okoli vsake slovenske vasi

Članek dr. Davorina Tometa z naslovom Biodiverziteta okoli vsake slovenske vasi lahko preberete na povezavi tukaj.  

O projektu LIFE NATURAVIVA na Radiu Slovenija

Na Prvem programu Radia Slovenija je bil v okviru projekta LIFE NATURAVIVA dne 15.12.2017 na sporedu kratek prispevek z naslovom Slovenija je vroča točka biotske pestrosti, do kdaj še? Posnetek lahko poslušate na povezavi tukaj.