Novice

 • 20.12.2016

  Raziskave o vpeljavi trajnostne mobilnosti v TNP (nadaljevanje)

  Parkiraj in doživi naravo

  Dr. Tatiana Bajuk Senčar je pri partnerski organizaciji ZRC SAZU zadolžena za organizacijo in izvedbo raziskave na območju Bohinja in delu Posočja o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti.

  Raziskava je ena izmed "mehkih" aktivnosti projekta,ki podpira aktivnosti vzpostavljanja infrastrukture in drugih ukrepov za zmanjšanje motoriziranega obiska v TNP. Enofazna raziskava naj bi opredelila in zajela ključne skupine deležnikov ter s pomočjo kvantitativnih(ankete) in kvalitativnih metod (intervjuji) preučila, kako obstoječi deležniki pojmujejo potrebe, probleme in trende v mobilnosti.

 • 09.12.2016

  Izšla je 2. številka e-novičnika projekta PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO

  Parkiraj in doživi naravo

  V okviru projekta PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO! je izšla 2. številka e-novičnika, ki je zaradi obilice aktivnosti in njihovih konkretnih rezultatov še bolj obširna kot prva.

 • 31.10.2016

  Projekt Trajnostna mobilnosti v Občini Kobarid

  Parkiraj in doživi naravo

  V juliju in avgustu 2016 je v okviru pilotnega projekta Trajnostna mobilnost v občini Kobarid dnevno vozil 21-sedežni avtobus z možnostjo prevoza 5 koles. Prevoz poimenovan Hop - ON, Hop - OFF KOBARID je bil namenjen tako občanom kot obiskovalcem občine Kobarid, prve potnike pa je popeljal v petek, 8. julija 2016.

 • 25.10.2016

  Posvet v Tolminu že prinesel konkretne izboljšave za trajnostno mobilnost v Julijskih Alpah

  Parkiraj in doživi naravo

  Na podlagi Memoranduma, ki je bil rezultat posveta v Tolminu z naslovom "Pomen Bohinjske proge za razvoj turizma v Julijskih Alpah", ki je bil organiziran v oktobru 2015 tudi s podporo projekta Parkiraj&Doživi naravo!, ter sestanka pri ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, sta bili ustanovljeni Delovni skupini za infrastrukturo in promet. Ti skupini sta si določene dele proge ter infrastrukture ogledali tudi na terenu. Prav večja stopnja medsebojnega sodelovanja vseh vpletenih je že prinesla določene izboljšave, seveda pa so to le prvi koraki k bolj vizionarsko usmerjeni politiki razvoja Bohinjske proge.

 • 16.10.2016

  Zeleni vikend v Bohinju poskrbel tudi za sončno vreme

  Parkiraj in doživi naravo

  Sredi oktobra, natančneje med 15. in 16. oktobrom, je na širšem območju Bohinjskega jezera potekal že tradicionalni okoljsko-turističen dogodek Zeleni vikend v Bohinju.

 • 15.10.2016

  Odprtje info točke za trajnostno mobilnost v Julijskih Alpah

  Parkiraj in doživi naravo

  V Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj je bilo v soboto, 15. Oktobra 2016, odprtje info točke za trajnostno mobilnost Naj vas narava zapelje za promocijo okolju prijaznega obiskovanja Julijskih Alp ter ozaveščanje o negativnih vplivih motornega prometa in pomenu zmanjšanja obremenjenosti na naravo z avtomobilskim obiskom. Dogodek je potekal v sklopu aktivnosti Zelenega vikenda v Bohinju.

 • 05.10.2016

  Mreža info točk trajnostne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku

  Parkiraj in doživi naravo

  V Triglavskem narodnem parku (TNP) so z namenom ozaveščanja obiskovalcev parka o tematiki trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave pričeli z vzpostavljanjem sistema info točk trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah imenovanih ''Naj vas narava zapelje". Taka sta bili v okviru projekta Parkiraj&Doživi narave! vzpostavljeni prvi taki info točki in sicer v Kobaridu (Zelena hiša, TIC Kobarid in info postaja TNP) ter v Stari Fužini (Center TNP Bohinj, odprta oktobra 2016 vokviru Zelenega vikenda). Podobne info točke trajnostne mobilnosti bodo v nadaljevanju odprte tudi na drugih lokacijah v Julijskih Alpah. Ob tem pa vabijo vse zainteresirane deležnike, da to mrežo uporabijo in vključijo tudi v svoj sistem promocije, obveščanja in ozaveščanja.

 • 20.09.2016

  Promocija kolesarskega obiskovanja narave v Bohinju

  Parkiraj in doživi naravo

  Nova kolesa, ki so bila kupljena v okviru projekta Parkiraj&Doživi naravo!, so bila za redno uporabo za obiskovanje narave v Bohinju preizkušena na brezplačnemu rekreativnemu dogodku „S kolesom po Bohinju“. Ta je potekal 20. septembra 2016 v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Organizirala gaje agencija RAGOR kot info točka programa EuropeDirect Gorenjska ter v sodelovanju s partnerji projekta.

 • 01.09.2016

  Nova kolesa in sistem njihove izposoje v Bohinju

  Parkiraj in doživi naravo

  Za praktično izvajanje zelene mobilnosti pri obiskovanju narave v Triglavskem narodnem parku sta bili v projektu v Bohinju vzpostavljeni dve novi točki za izposojo koles z infrastrukturo/opremo za izposojo&vračilo koles.

 • 22.08.2016

  Z Zelenimi lokalnimi izleti še več doživetij narave in podeželja Posočja

  Parkiraj in doživi naravo

  Ob zaključku poletne sezone, natančneje med 22. in 24. avgustom 2016, so na širšem območju doline Soče v občini Kobarid potekali promocijski Dnevi zelenih lokalnih izletov. Namenjeni so bili testnemu povezovanju različnih oblik trajnostne mobilnosti z obiskovanjem narave. Na teh izletih so se lahko vsi, ki so si za obisk tamkajšnje narave in podeželja izbrali privlačno kombinacijo javnega minibusa in vodenega pohoda, brezplačno udeležili številnih zanimivih doživetij. Z minibusom so se tako podali iz Kobarida na izbrano točko v njegovi okolici, nato se z vodnikom podali na odkrivanje in uživanje tamkajšnjih doživetij narave, podeželja in zgodovine. Le-ta so obsegala od spoznavanja kamnite vasice Robidišče z beneško podeželsko arhitekturo, reke Nadiže in tradicije planšarstva na planini Kuhinja, do gorske narave na pobočjih Krna, življenja in dela pesnika Simona Gregorčiča, zgodb Soške fronte na Kolovratu ter etnološko-kmetijskega obiska na kmetiji na Jelenovem bregu. Posebno doživetje pa je bilo tudi spoznavanje lokalne kulinarike in zgodb njene povezanosti s tukajšnjo naravo.