Skupaj za Alpe

2020 ND TNP Krnica 043

Ranljivost na podnebne spremembe mora postati del dolgoročnega procesa odločanja za zmanjšanje negativnih vplivov na ekosisteme, skupnosti, lokalno in regionalno gospodarstvo ter za prepoznavanje potencialnih koristi. Javni zavod Triglavski narodni park je za leto 2020 pridobil sredstva Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje projekta Skupaj za Alpe in sicer za naloge na področju izvajanja Alpske konvencije in prilagajanja na podnebne spremembe. V sodelovanju z nevladno organizacijo CIPRA Slovenija, društvom za  varstvo Alp, so bile izvedene številne aktivnosti za ozaveščanje. 

V okviru projekta Skupaj za Alpe je Javni zavod Triglavski narodni park za širšo javnost, zlasti za osnovne šole, vključene v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe (Unesco MAB), v letu 2020 sodeloval z vsebinami za ozaveščanje o prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb in pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti. Cilj programa je bil pripraviti mlade na izzive prihodnosti ter hkrati zagotavljati ravnovesje med ohranjanjem biotske pestrosti in trajnostnim razvojem.

Za Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki združuje več kot 7000 učencev in njihovih učiteljev iz 38 osnovnih in podružničnih šol, so bile pripravljene nove izobraževalne vsebine v spletni platformi Triglavska zakladnica in vzpostavljene spletne učilnice, mobilna interaktivna razstava o Alpski konvenciji, namizna igra Potovanje po Alpah, naravoslovni dnevi za učence in izobraževanje za učitelje z izmenjavo dobrih praks. Projekt je vključeval tudi aktivnosti za širšo javnost o vprašanjih, kako posamezniki s svojimi ravnanji lahko prispevamo k podnebnim rešitvam ter boljšim trajnostnim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora in bivanja ter k trajnostnemu preživljanju prostega časa. Zbrani v e-priročniku in predstavljeni širši javnosti so bili številni primeri dobrih praks na področjih prometne ureditve, energije, kmetijstva, gozdarstva, turizma, gradenj, storitev in ponudbe.     

 

Skupaj za Alpe logo vodoravno 2         

Naslov projekta: SKUPAJ ZA ALPE - krepitev zavedanja in znanja o podnebnih spremembah ter vedenja o blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe za osnovnošolsko ciljno skupino z namenom zagotavljanja trajnega ravnovesja med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Vodilni partner: Triglavski narodni park

Projektni partnerjiCIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Trajanje projekta: 1. 12. 2019 - 31. 10. 2020

Vrednost projekta: Skupna vrednost projekta je znašala 30.055 evrov. Sredstva v višini 24.055 evrov je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, preostalo pa Javni zavod Triglavski narodni park.

AKTIVNOSTI IN REZULTATI PROJEKTA:

 

E-priročnik oz. zbir dobrih praks z namenom prenosa znanja za spodbujanje celostnega ukrepanja na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje s področja prometa, energije, kmetijstva, gozdarstva, turizma, naravnih nesreč, gradnje…) s ciljem varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora: 30+ DOBRIH PRAKS na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Povezava na zbir v obliki .pdf: 30+ dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na Biosfernem območju Julijske Alpe  

ali v ISSUU na povezavi tukaj

 

 

 

IMG 3128

Nadgradnja spletne platforme za izobraževanje o naravoslovnih/biodiverzitetnih temah – Triglavska zakladnica (LIFE NATURAVIVA, leto izdelave 2019) - namenjeni Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe in širše z učnimi vsebinami s področja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb in zagon spletne učilnice za izmenjavo mnenj strokovnega kadra v okviru obstoječe spletne platforme Triglavska zakladnica (LIFE NATURAVIVA) za člane Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe in širše.

Mobilna interaktivna razstava Skupaj za Alpe namenjena gostovanju na osnovnih šolah - članicah Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe in širše ter knjižnicah, drugih javnih ustanovah z namenom promocije, ozaveščanja in izobraževanja o varstvu narave, ohranjanju biodiverzitete ter pomenu trajnostnega razvoja z vidika prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Namizna igra Potujem po Alpah – podnebne spremembe v gorskem svetu -  namenjeno šolam  članicam Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe ter drugim javnim ustanovam.

Trije izvedeni naravoslovni dnevi za osnovnošolce – šole članice Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe: OŠ Bohinjska Bistrica (Bohinjska Bistrica – Orožnova koča), OŠ Kobarid (Kobarid - Drežnica – Ozben) in OŠ Kranjska Gora (Kranjska Gora – Krnica).

Seminar Alpska šola v Sloveniji, namenjen učiteljem in strokovnemu kadru osnovnošolskega izobraževanja (23. in 24. 10. 2020, izvedeno preko spleta, priprava in izvedba: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp).

VIDEO 

Tri nove kartografske infografike v info središčih Triglavskega narodnega parka na Bledu, v Bohinju in v Trenti, za namene informiranja, izobraževanja in ozaveščanja domačinov in obiskovalcev Biosfernega območja Julijske Alpe o trajnostnih storitvah in ponudbi brez avtomobilov.

 

O prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb Časopisu skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe 2020 / 2021

 

SPLETNE POVEZAVE:

Alpska konvencija 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Cipra Slovenija