Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – POT JULIJSKE ALPE

Tolminska korita 1160 570 3
CLLD logo cel primorska

 

SkladEKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje projekta: 21.12. 2018–30. 6. 2020

Partnerji: Javni zavod za turizem dolina Soče, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Turistično društvo Log pod Mangartom

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 146.745,47 €  (85 % sofinanciranje)

Opis operacije

V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejena območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve. Z usmerjanjem obiskovalcev iz občutljivih con Triglavskega narodnega parka na manj ogrožena območja parka bomo pripomogli k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja. Operacija bo predstavljala podlage in priložnosti za gospodarski in turistični razvoj omenjenih področij.

Namen operacije je s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka iz visokogorja in občutljivih con Triglavskega narodnega parka na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostaviti podlage za oblikovanje novih inovativnih (naravi prijaznih) turističnih produktov.

Cilji projekta:

 • Vzpostaviti celovit sistem za spremljanje obiska v zavarovanem območju (monitoring).
 • Z analizo rezultatov monitoringa, nabora ukrepov, vsebinami interpretacije naravne in kulturne dediščine (informacijske table) usmerjati obisk na območju TNP iz visokogorja in občutljivih con na obrobje parka ter s tem vplivati na razvoj trajnostnega gospodarstva (turistična ponudba in delovna mesta) na podeželskih območij.
 • Pregledati stanje (analiza) javnega prometa v dolini Soče, pripraviti podlage za razvojne ukrepe ter poiskati priložnosti za razvoj trajnostnega javnega prometa za potrebe domačinov in obiskovalcev.
 • Prostorsko in časovno razpršiti obiskovalce (pohodnike).
 • Infrastrukturno urediti pilotno etapo JA Trail, vstopno točko v TNP za pohodnike na Planini Kuhinja ter ograje in razgledišča v Tolminskih koritih ter s tem vzpostaviti pogoje za doživljanje narave gibalno oviranim osebam in osebam z drugimi omejitvami.
 • Po pilotno izvedenem spremljanju obiska v TNP tekom operacije pripraviti podlage in načrte za nadaljnjo spremljanje obiska v TNP ter prenos znanj upravljavcem drugih zavarovanih območij.
 • S povečanjem obiska pohodnikov širiti poslovno okolje in priložnosti ter posredno vplivati na zaposlovanje v panogi.

Aktivnosti operacije

 • Informacijske table: - 4 table 160x160 cm (oblikovanje table, tisk table, konstrukcija, postavitev); - 3 dvojne table 80x80 cm (oblikovanje table, tisk table, konstrukcija, postavitev).
 • Prevod in lektoriranje informacijskih tabel, 7 pol (7 tabel).
 • Sistem spremljanja in usmerjanja obiska na območju Triglavskega narodnega parka: Razvoj metodologije za spremljanje obiska – Primorska – Visokogorje.
 • Spremljanje obiska – vzpostavitev sistema in osnovna analiza podatkov – Primorska – Visokogorje/1. in 2. del.
 • Izobraževanje za zaposlene in zainteresirane deležnike.
 • Zaposlitev na projektu.

Rezultati operacije:

 • vzpostavljen sistem spremljanja obiska na območju Triglavskega narodnega parka,
 • postavitev 7 informacijskih tabel na določenih območjih.

Aktivnosti TNP v tem projektu:

 • koordinacija projektnih aktivnosti PP JZ TNP, sodelovanje z vodilnim partnerjem in ostalimi partnerji pri doseganju ciljev projekta,
 • razvoj in oblikovanje metodologije za spremljanje obiska v TNP (primorski del),
 • zasnova in vzpostavitev sistema spremljanja obiska na osnovi števcev obiska za območje TNP (primorski del),
 • zasnova in vzpostavitev sistema spremljanja obiska s pomočjo drugih orodij/metod (primorski del),
 • zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP (primorski del),
 • priprava in izdelava informacijskih tabel TNP (dolina Bavšice, Koritnice, Možnice), priprava vsebin in pomoč pri zasnovi vsebin za informacijske table TNP PP v okviru projekta Usmerjanje obiska v TNP – SMER TNP.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje