Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - SMER TNP

2017 vodenje opazovanja
logo cel

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:  november 2018 – december 2020

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, CIPRA Slovenija

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 194.211,20 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 134.237,34 €

Opis operacije: 

Celotna operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku je neposredno in posredno namenjena ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete, ki predstavljajo  potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejana območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve. Z usmerjanjem obiskovalcev iz visokogorja in občutljivih con Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju TNP) na obrobje parka bomo pripomogli k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja. Operacija bo predstavljala podlage in priložnosti za gospodarski in turistični razvoj omenjenih področij.

V sklopu operacije bo ustvarjeno novo zeleno delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko koordinacije usmerjanja obiska na območju TNP-ja vezano predvsem na področje trajnostnega turizma.

Cilj operacije: 

 • zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete.

Namen operacije:

Namen operacije je s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka (gorenjski del) iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostaviti podlage za oblikovanje novih inovativnih (naravi prijaznih) turističnih produktov.

Aktivnosti operacije:  

 • metodologija za spremljanje obiska v TNP,
 • vzpostavitev sistema za spremljanja obiska na osnovi števcev obiska in zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP,
 • strokovno izobraževanje na temo spremljanja in usmerjanja obiska za upravljalce zavarovanih območij in drugo strokovno javnost,
 • pilotna ureditev informacijske točke,
 • priprava vsebine za interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje narave, habitatov in biodiverzitete,
 • organizacija študijske ture,
 • priprava nabor predlogov in priložnosti za nadaljnje delo
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti skozi različne aktivnosti na območju TNP.

Rezultati operacije:  

 • ustvarjeno novo delovno mesto,
 • urejene površine z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

Povezava na spletno stran LAS Gorenjska košarica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje