Zelene rešitve

147536Zelene resitve 4
logo cel

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje projekta: januar 2019 – junij 2021 

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Kulturno društvo prostoRož

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 516.150,42 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.999,76 € (85 %)

Opis projekta: 

Projekt pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Osrednji namen projekta je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Cilji projekta: 

  • povečanje vključevanja javnosti v procese prenove opuščenih območij,
  • revitalizacija 5 degradiranih območij na gorenjskem podeželju.

Aktivnosti:  

  • vodenje in promocija,
  • inovativni mehki pristopi za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij,
  • pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij.

Rezultati:  

  • novi pristopi aktivnega vključevanja javnosti pri revitalizaciji degradiranih površin,
  • 5 urejenih degradiranih območij (v Stari Fužini na območju TNP, na Blejski Dobravi, v Cerkljah na Gorenjskem in v Češnjevku ter v Bistrici), kar bo posredno vplivalo tudi na oživitev vaških jeder.

Javni zavod Triglavski narodni park v projektu Zelene rešitve sodeluje v aktivnosti prenove vaškega jedra Stare Fužine, in sicer v okviru aktivnosti Pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij / Prenova in oživitev degradirane javne površine v Stari Fužini, v območju Triglavskega narodnega parka.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

  • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
  • Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje