Razpisi za območje Triglavskega narodnega parka

Projekti

2023

POVABILO K ODDAJI VLOG ZA IZVAJANJE TRAJNOSTNIH JAVNIH PREVOZOV NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V LETU 2023

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 5.5.2023 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2023.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2023 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2023 in znaša 77.600 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

Rok prijave je 22.5. 2023 do 12. ure.

 

Za dodatne informacije o povabilu se lahko prijavitelji obrnejo na Majdo Odar,  tel.: 04 5780 200; e-naslov: majda.odar@tnp.gov.si

 

DOKUMENTI

_________________

 

2022

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

_______________________________________

Objava drugega roka Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022

Za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022 je razpoložljivih še 7.566,53 €.

Triglavski narodni park je dne, 15. 4. 2022, objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022. Skladno z 12. točko javnega razpisa, se sredstva, ki niso razdeljena na prvem roku, razpišejo na drugi rok.

Rok za oddajo vlog na drugi rok je 20. 6. 2022.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

 

Razpis

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

Izjava o že prejetih državnih pomočeh

Izjava o neizterljivosti DDV

Vzorec pogodbe

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam računov

Rezultati razpisa

 

_______________________________________

POVABILO K ODDAJI VLOG ZA IZVAJANJE TRAJNOSTNIH JAVNIH PREVOZOV NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V LETU 2022

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 26.5.2022 na svoji spletni strani objavil Povabilo k oddaji vlog za izvajanje trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022 v okviru spodbujanja razvoja trajnostne mobilnosti.

Vsebina povabila je spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti s sofinanciranjem izvajanja trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v letu 2022 je določena s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2022 in znaša 60.000 EUR. Izhodišče za sofinanciranje je določeno na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja TNP za obdobje 2016–2025, operativni cilj C6.2.

Rok prijave je 10.6. 2022 do 9. ure.

 

Za dodatne informacije o povabilu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si

 

DOKUMENTI

_________________

Objavljen je Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 15. 4. 2022 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2022.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 86.000,00 EUR, se bodo razdelila glede na uspešnost / oceno projektov, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo financiranja se bo določilo s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 13. 5. 2022. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/razpisi-za-obmocje-triglavskega-narodnega-parka/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji obrnejo na Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

 

Razpis

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

Izjava o že prejetih državnih pomočeh

Izjava o neizterljivosti DDV

Vzorec pogodbe

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam računov

_________________

PRETEKLI RAZPISI:

2021

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku.

 - navodila ANPLS 2021

 - ANPLS 2021

  -prloga 1 ANPLS 2021

 - priloga 2 AN PLS 2021

Javni zavod Triglavski narodni park je dne 3. 6. 2021 na svoji spletni strani  objavil Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2021.

Tudi letos se bodo financirali projekti, ki vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Razpoložljiva sredstva letošnjega razpisa, v višini 63.500 EUR, se bodo razdelila glede na zaprošene vrednosti po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi direktor glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 17. 6. 2021. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/razpisi-za-obmocje-triglavskega-narodnega-parka/ in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA - NE ODPIRAJ« ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13.00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 16. 6. 2021 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479; e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

Razpis

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta 

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam računov 

 

Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problematičnih območjih v letih 2020-2021. Rok za prijavo: 30. 4. 2021

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022 | GOV.SI

_________________

2020

Uredba o merilih za sof 2020-01-0052,

 - ANPLS 2020

 - priloga ANPLS 2020

_________________

 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020

Javni zavod Triglavski narodni park objavlja Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Triglavskega narodnega parka v letu 2020.

Financirali se bodo projekti, ki so vključujejo oziroma so namenjeni spodbujanju in razvoju dejavnosti na območju Triglavskega narodnega parka:

-          živinoreje kot primarne kmetijske dejavnosti,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora ali

-          turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Sredstva se bodo razdelila glede na zaprošena sredstva po vrsti glede na uspešnost / oceno projekta, do porabe razpoložljivih sredstev razpisa. Stopnjo določi s sklepom glede na rezultate razpisa s ciljem, da se financira čim večje število projektov v višini vsaj 75 % projekta. Podpora posameznemu projektu ne more znašati več kot 10.000€.

Rok prijave je 16. 6. 2020. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na povezavi tukaj in na sedežu zavoda. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom ali osebno na vložišču financerja na istem naslovu in sicer vsak delavnik od 9.00 do 13 .00 ure.

Za dodatne informacije o razpisu se lahko prijavitelji do vključno dne 15. 6. 2020 obrnejo na: Davorina Korena,  tel.: 031 345 479;

e-naslov: davorin.koren@tnp.gov.si.

RAZPIS

Prijavni obrazec

Obrazec finančni načrt

Izjava prijavitelja o sprejemanju razpisnih pogojev

Izjava o odbitnem deležu DDV

Izjava o dodeljenih državnih pomočeh

Vzorec pogodbe o izvedbi projekta

Obrazec za poročanje

Obrazec seznam originalnih računov

Strokovna komisija

REZULTATI RAZPISA 

Zaključek razpisa