Soglasja, mnenja in predkupna pravica TNP

 • Na območju Triglavskega narodnega parka si je v primeru gradnje objektovposegov v prostor, izvajanja dejavnosti (npr. znanstvene raziskave, izvajanje prireditev, snemanje videoproduktov za javno predvajanje, odvzem mineralov in fosilov, izvajanje dejavnosti na vodotokih, vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, …) in prodaje zemljišč, potrebno pridobiti za to predpisana soglasja ali mnenja.

 • soglasja 930 550

  Soglasja

  Obrazci in navodila za pridobitev soglasij

 • gradnja 930 550

  Gradnja objektov

  Informacije za potrebe načrtovanja posegov in gradenj znotraj narodnega parka

 • predkupna pravica 930 550

  Predkupna pravica

  Navodila o postopku uveljavljanja predkupne pravice

 • agromelioracije

  Agromelioracije

  Agromelioracije v Triglavskem narodnem parku