Zakonodaja

Pravne podlage za delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park.

Zakonodaja 1360 600 1

Najpomembnejša predpisa, ki opredeljujeta področje dela javnega zavoda Triglavski narodni park, sta Zakon o Triglavskem narodnem parku in Zakon o ohranjanju narave.

Z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46,14) je bil narodni park ustanovljen, zakon določa tudi območje, varstvena območja in območja ožjih  zavarovanih območij v narodnem parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja, sodelovanja javnosti in prebivalcev narodnega parka pri upravljanju, trajnostne razvojne usmeritve v narodnem parku in na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti v narodnem parku ter način njihovega izvajanja, financiranja, nadzor, sankcije in druga ravnanja, povezana s cilji in nameni zakona.

Zakon o ohranjanju narave (UPB-2, Uradni list RS, št. 96/2004) vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave v Sloveniji, določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot zaradi ohranjanja narave. Zakon določa zavarovana območja narave, med širša se uvršča tudi kategorija narodni park.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11 in 10/14)

Statut javnega zavoda Triglavski narodni park

Prekrškovni organ

Javni zavod Triglavski narodni park je prekrškovni organ, katerega pooblaščene osebe vodijo in odločajo v postopku o prekrških po 64. in 65. členu Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku:

Valentin Štular
TEL.: 04/5780-214
E-naslov: tine.stular@tnp.gov.si

URADNE URE: vsako sredo na upravi JZ TNP Bled (Ljubljanska 27, Bled) od 8:00 do 12:00.

 

 

Pooblaščene uradne osebe za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga:

Peter Belhar
Tel.: 041 462 913
E-naslov: peter.belhar@tnp.gov.si

Janez Grašič
Tel.: 041 462 876
E-naslov: janez.grasic@tnp.gov.si

Sašo Hrovat
Tel.: 04 578 02 19
E-naslov: saso.hrovat@tnp.gov.si

Dean Kovač
Tel.: 041 462 858
E-naslov: dean.kovac@tnp.gov.si

Albert Kravanja
Tel.: 041 462 870
E-naslov: albert.kravanja@tnp.gov.si

Zvonko Kravanja
Tel.: 041 462 916
E-naslov: zvonko.kravanja@tnp.gov.si

Gorazd Kutin
Tel.: 041 462 921
E-naslov: gorazd.kutin@tnp.gov.si

Radko Legat
Tel.: 041 462 906
E-naslov: radko.legat@tnp.gov.si

Jernej Legat
Tel.: 041 462 907
E-naslov: jernej.legat@tnp.gov.si

Žiga Marenk
Tel.: 041 462 842
E-naslov: ziga.marenk@tnp.gov.si

Boštjan Podgornik
Tel.: 041 462 872
E-naslov: bostjan.podgornik@tnp.gov.si

Franci Štros
Tel.: 041 462 911
E-naslov: franci.stros@tnp.gov.si

Anton Štular
Tel.: 041 462 896
E-naslov: anton.stular@tnp.gov.si

Valentin Štular
Tel.: 041 462 882
E-naslov: valentin.stular@tnp.gov.si

Florijan Tišler
Tel.: 041 462 849
E-naslov: florijan.tisler@tnp.gov.si

Franci Tišler
Tel.: 041 462 871
E-naslov: franci.tisler@tnp.gov.si

Aleš Zadnikar
Tel.: 041 462 908
E-naslov: ales.zadnikar@tnp.gov.si

Martin Završnik
Tel.: 041 462 854
E-naslov: martin.zavrsnik@tnp.gov.si

Aleš Žemva
Tel.: 041 462 912
E-naslov: ales.zemva@tnp.gov.si