Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka

Simbol kakovosti, tradicije in sožitja z naravo Triglavskega narodnega parka

Sirarna Cadrg

Javni zavod Triglavski narodni park je lastnik in izdajatelj Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka, ki označuje objekte, izdelke, blago in storitve ter dejavnosti in pomeni oznako območja izvora in kakovosti prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti in drugih izdelkov, gostinsko - turističnih in drugih javnih ter zasebnih storitev na območju Triglavskega narodnega parka in/ali UNESCO MaB / Biosfernega območja Julijske Alpe.

Znak kakovosti logotip predstavitev spletna stran

Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka predstavlja dodano vrednost in omogoča jasno prepoznavnost uradno certificiranih izdelkov in storitev, ki dosegajo standarde kakovosti. Zagotavlja podporo izvajanju različnim dejavnostim, ki so v skladu s cilji parka ter potrjuje izpolnjevanje nadstandardnih zahtev s področij varstva okolja, ohranjanja narave in biodiverzitete ter ohranjanja kulturne dediščine. Izdelkom in storitvam pa zagotavlja večjo prepoznavnost. Z Znakom kakovosti Triglavskega narodnega parka želi Javni zavod Triglavski narodni park aktivno prispevati k gospodarskemu razvoju na območju parka v smeri trajnostnega razvoja in skladno z naravovarstvenimi smernicami.

Vabljeni, da se pridružite družini nosilcev Znaka kakovosti.

Več informacij o pridobitvi znaka kakovosti na povezavi tukaj.