Obiskovalci s posebnimi potrebami

Obiskovalci s posebnimi potrebami 1360 600 1

Da bi približali naravno okolje vsem našim obiskovalcem, smo se v Javnem zavodu Triglavskega narodnega parka odločili za postopno urejanje dostopov in prilagajanje infrastrukture gibalno oviranim osebam.

Želji po neodvisnosti in svobodi odločanja sta, v različni meri, značilni za vse ljudi. Doma, na delovnem mestu, v trgovini, v naravi. Za večino ljudi je to samoumevno, osebe na invalidskih vozičkih, z gibalnimi motnjami, slabovidni, slepi, gluhi in drugi funkcionalno ovirani ljudje pa te možnosti velikokrat nimajo. Ta zgibanka je namenjena njim in njihovim prijateljem.

Triglavski narodni park za vsakogar

V nekaj letih želimo na več lokacijah po parku doživljanje naravnih in kulturnih značilnosti vsaj delno olajšati tudi invalidom, osebam z gibalnimi motnjami, slabovidnim, gluhim in drugim gibalno oviranim ljudem.

Ne spreglejte!

Organiziramo tudi delavnice za slepe in slabovidne.

Preberi več …

Dostopno z invalidskim vozičkom (območje Triglavskega narodnega parka)

  • Informacijsko izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta na Logu
  • Infocenter Triglavska roža Bled
  • Center Triglavskega narodnega parka Bohinj