Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe - Naravni park Julijsko predgorje

Mednarodno sodelovanje je za ohranitev narave izrednega pomena - obiščite naš pobrateni naravni park Julijsko predgorje