Publikacije

Publikacije Triglavskega narodnega parka so namenjene predstavitvi narodnega parka in dejavnosti upravljavca na strokovnih, informacijsko-izobraževalnih, razvojnih in raziskovalnih področjih. 

 

 

 

 

 

 

Casopis TNP Poletje 2023 Prva2

Informacije o organiziranih javnih prevozih na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe, vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk.

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - poletje 2023

VODNIK ZA OBISKOVALCE BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE - ZIMA 2022/2023

sTNP 2022 Zimski Prva

Informacije o organiziranih javnih prevozih na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe v letošnji zimski sezoni, vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk ter predstavitev ostalih biosfernih območij v Sloveniji.

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - zima 2022/2023

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - Poletje 2022

Casopis naslovna 23

Informacije o organiziranih javnih prevozih na območju Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe, vodenjih, namigih za izlet in napotkih za obisk.

Vodnik za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe - Poletje 2022

 

Stenski koledar 2023

Za naravo in ljudi - Miro Podgoršek 

Cena koledarja je 9,90 EUR z DDV, kupite ga lahko v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka. Popust velja za večje količine.

Kontakt: mojca.smolej@tnp.gov.si

Koledar lahko prelistate tukaj.

Časopis »Svet pod Triglavom«

Časopis je namenjen prebivalcem, obiskovalcem, ljubiteljem in podpornikom. Brezplačno ga prejmejo prebivalci parka, na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka.

Izideta do dve številki letno.

 

 

Acta triglavensia

Znanstveno izobraževalni časopis obravnava prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp.

Strokovno posega v naravoslovje, družboslovje in povezovalne vede. Prispevki so v obliki znanstvenih člankov in kratkih novic. Acta triglavensia je nadaljevanje Triglavskih razgledov. 

Odkrivaj/Discover

Časopis za obiskovalce Biosfernega območja Julijske Alpe v slovenskem in angleškem jeziku s programom aktivnosti, namigi za izlete ter napotki in koristnimi informacijami za obisk.

Na voljo je v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka in turističnih pisarnah. Najnovejšo številko lahko prelistate tukaj

 

Casopis naslovna 22

Razprave in raziskave

Strokovna serija, ki izhaja od leta 1990. Izhaja občasno in pokriva različne teme. Predstavlja strokovne projekte Triglavskega narodnega parka.