Kviz Naravnih parkov Slovenije

Tudi v šolskem letu 2018/2019 Skupnost naravnih parkov Slovenije za učence 5. in 6. razredov pripravlja zanimivo in poučno spoznavanje zavarovanih naravnih območij.

Letošnja glavna tema so vodni ekosistemi. Vsak od 14 sodelujočih parkov predstavlja enega od svojih vodnih območij. Učenci Skupnosti šol BOJA letos spoznavajo Bohinjsko jezero.Učitelje in učiteljice 5. razredov do konca februarja 2019 še vedno vabimo k prijavi in sodelovanju. V kvizu trenutno sodeluje okoli 90 učencev iz OŠ Prežihov Voranc Jesenice, OŠ Lesce, OŠ Gorje in PŠ Ribno.

Tako kot kot lani, bodo tudi letos naloge v treh sklopih. Januarja je bil na spletni strani naravnih parkov Slovenije objavljen 2. sklop, v prvem tednu marca pa bo objavljen še 3.. Šole se morajo za sodelovanje prijaviti koordinatorju v posameznem naravnem parku oz. narodnemu parku (TNP). Ta potem mentorjem posreduje geslo za dostop do nalog, ki jih učenci rešijo in potem na spletni strani vpišejo rešitve. Reševanje bo mogoče do 25. aprila. Prejšnje šolsko leto je iz Skupnosti šol biosfernega območja Julijskih Alp sodelovalo 105 učencev iz Mojstrane, Lesc, Ribnega, Bovca, Tolmina in Kobarida. Mentorice so ocenile, da se vsebina nalog lepo navezuje na učni načrt za 5. razrede. Na dveh šolah so tako v reševanje vključile celotne razrede.

Naloge iz šolskega leta 17/18 so brez gesla dostopne na spletni strani www.naravniparkislovenije.si

 

pokrajina TNP 069