Pridružene šole

Zemljevid Skupnost5

V mesecu oktobru 2018 smo začeli z vzpostavitvijo Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, katerega del ste oz. boste v kratkem postali tudi vi. Skupnost šol sestavlja 38 izobraževalnih ustanov z več kot 7.000 učenci. V Javnem zavodu Triglavski narodni park si želimo dolgoročnega in uspešnega sodelovanja med upravljavcem zavarovanega območja in izobraževalnimi ustanovami Biosfernega območja Julijske Alpe. S tem namenom smo pripravili različne programe, ki so za člane skupnosti brezplačni: časopis, spletne aktivnosti, strokovne ekskurzije, poučne razstave, …

Med dogodki na šolah smo z učenci na igriv način odkrivali povezave med različnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in kako na naravo vpliva človek. Ugotovili smo, da lahko edino skupaj skrbimo za naše dragoceno okolje.